anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light035.815.1993

envelope-simple-light[email protected]

Thừa kế

THỪA KẾ THEO DI CHÚC LÀ GÌ? THỪA KẾ THEO DI CHÚC KHÁC GÌ SO VỚI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

 • Mô tả

  Từa xa xưa đến nay, trước khi mất con người hay dặn dò con cháu và phân chia tài sản của mình cho con cháu qua nhiều cách khác nhau nhưng đều được hiểu chung là di chúc. Vậy thừa kế theo di chúc là gì? Nó khác gì so với thừa kế theo pháp luật? Mời các bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây

 • HIỂU VỀ “ QUYỀN HƯỞNG DỤNG ” TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ

 • Mô tả

  Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.

 • Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

 • Mô tả

  Để đảm bảo quyền và lợi ích của những người có mối quan hệ ruột thịt với người để lại di chúc, Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 đã có những quy định về các trường hợp dù không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế. Đối với các đối tượng nêu trong quy định trên, kể cả trong trường hợp người có di sản thừa kế không để lại di sản thừa kế cho họ trong di chúc thì họ vẫn có quyền được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.

 • Các hình thức thừa kế theo quy định của pháp luật

 • Mô tả

  Có thể thấy, hiện nay pháp luật về thừa kế quy định hai hình thức thừa kế gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

 • Hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

 • Mô tả

  Hàng thừa kế là vấn đề quan trọng trong nội dung thừa kế theo pháp luật, là căn cứ để phân chia di sản thừa kế chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người thừa kế. Cụ thể, Điều 651 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hàng thừa kế như sau:

 • Điều kiện để di chúc hợp pháp theo quy định pháp luật

 • Mô tả

  Di chúc hợp pháp cần có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015 ...

   
 • scroll to top

  Icon contact 2