anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light035.815.1993

envelope-simple-light[email protected]

Sở hữu trí tuệ

Vi phạm bản quyền phần mềm

 • Mô tả
  Vi phạm bản quyền phần mềm được hiểu là hành vi sử dụng phần mềm không có bản quyền hợp pháp, hành vi này cũng được xem như là “Sao chép phần mềm trái phép”.
  Cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ.
 • HỢP ĐỒNG LI – XĂNG NHÃN HIỆU

 • Mô tả

  Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thể hiện bằng văn bản gọi là hợp đồng sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng).

 • ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN BÀI HÁT

 • Mô tả

  Đăng ký bản quyền âm nhạc là việc tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ đăng ký tới Cục bản quyền tác giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền âm nhạc, qua đó khẳng định được quyền của mình đối với tác phẩm âm nhạc do mình sáng tạo ra đồng thời giúp ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc.

 • So sánh quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả

 • Mô tả

  Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả có mối quan hệ mật thiết với nhiều điểm giống nhau nhưng đồng thời giữa chúng lại có những điểm khác biệt rất lớn. Công ty luật TNHH Ánh Kim xin đưa ra các tiêu chí để so sảnh điểm giống và khác nhau giữa quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả

 • scroll to top

  Icon contact 2