anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light035.815.1993

envelope-simple-light[email protected]

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 


huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep.png

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 

1.      Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

 

2.      Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

 

3.      Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

 

4.      Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

 

NỘI DUNG TƯ VẤN

 

I.                   Công ty TNHH một thành viên là gì?

 

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty ( Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

 

II.               Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong trường hợp nào?

 

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

 

·        Đã kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty mà công ty đó không có quyết định gia hạn.

 

·         Giải thể công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định chủ sở hữu công ty.

 

·         Công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

 

Trong đó, căn cứ Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau:

 

·        Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

 

·        Được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp.

 

·         Đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

 

·        Không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 06 tháng tính từ ngày hết hạn hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

 

·        Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

 

III.            Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên ?

 

Căn cứ Điều 208, Điều 209 của Luật Doanh nghiệp 2020

 

Căn cứ Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 

Có các trường hợp giải thể mà thủ tục thực hiện khác nhau.

 

Cụ thể:

 

1.      TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DO KẾT THÚC THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY:

 

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên

 

Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên.

 

- Lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể.

 

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ của công ty.

 

- Phương án xử lý những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

 

- Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

 

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

 

Trong 07 ngày làm việc tình từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

 

Các giấy tờ gửi kèm thông báo bao gồm:

 

- Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên của chủ sở hữu.

 

- Phương án giải quyết nợ (nếu có).

 

Bước 3: Thanh lý tài sản của công ty TNHH 1 thành viên và thanh toán nợ.

 

Thứ tự ưu tiên thanh toán nợ của công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện lần lượt như sau:

 

- Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động.

 

- Nợ thuế.

 

- Các khoản nợ khác.

 

Bước 4: Gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán hết nợ.

 

Hồ sơ đăng ký giải thể bao gồm:

 

- Thông báo về việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

 

- Báo cáo thanh lý tài sản cùng với danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

 

Sau 180 ngày tính từ ngày nhận được quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty mà không nhận được ý kiến hoặc phản đối bằng văn bản của bên có liên quan hoặc trong 05 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của công ty TNHH 1 thành viên lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

2.      TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DO CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN BỊ THU HỘI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

 

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên.

 

Bước 2: Công ty TNHH 1 thành viên họp quyết định giải thể.

 

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

 

Bước 3: Công khai thông tin giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

 

Sau khi ban hành quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên phải gửi quyết định này và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong công ty.

 

Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên. Trường hợp được yêu cầu phải đăng báo thì công ty phải đăng quyết định giải thể công ty trên ít nhất 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp.

 

Cùng với đó, công ty cũng phải gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

 

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán nợ của công ty.

 

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

 

Thời hạn nộp: 05 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán hết nợ.

 

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

 

Hồ sơ gồm:

 

- Thông báo việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

 

- Báo cáo thanh lý tài sản cùng với danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

 

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo đang làm thủ tục giải thể mà không nhận được phản đối bằng văn bản của bên liên quan hoặc trong 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của công ty TNHH 1 thành viên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Công ty Luật TNHH Ánh Kim với đội ngũ Luật sư và Chuyên gia pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm. Chúng tôi tự hào vì những năm qua đã mang lại sự thành công cho nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực…

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Ánh Kim chúng tôi theo:

Địa chỉ: 80 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 035.815.1993

luatanhkim.com

#luatanhkim

#congtyluatanhkim

 

#anhkimlawfirm


 

scroll to top

Icon contact 2