anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light0358 867 786

envelope-simple-light[email protected]

Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm thì nhà xuất bản bị xử phạt thế nào?

Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm thì nhà xuất bản bị xử phạt thế nào?

Tôi có một câu hỏi như sau: Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm thì nhà xuất bản bị xử phạt thế nào? 

Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm thì nhà xuất bản bị xử phạt thế nào?

Căn cứ điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 25 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm và ghi thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm như sau:

Vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm và ghi thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ghi thông tin không đúng vị trí hoặc ghi không đầy đủ những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm đối với từng tên xuất bản phẩm, trừ trường hợp quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ghi sai những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm đối với từng tên xuất bản phẩm;

b) Không ghi “Sách chuyên quảng cáo” trên bìa bốn đối với sách chuyên về quảng cáo đối với từng tên xuất bản phẩm;

c) Sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên xuất bản phẩm nhưng không có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành đối với trẻ em dưới 07 tuổi hoặc không có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên đối với từng tên xuất bản phẩm.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng ảnh, hình vẽ, ký hiệu, ký tự để trình bày, minh họa xuất bản phẩm gây phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam đối với từng tên xuất bản phẩm;

b) Sử dụng hình ảnh bản đồ để trình bày, minh họa trên xuất bản phẩm nhưng thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia đối với từng tên xuất bản phẩm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi xuất bản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

...

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân.

...

Theo quy định trên, nhà xuất bản sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đồng thời nhà xuất bản còn bị buộc thu thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm đối với hành vi vi phạm.

rưởng đoàn thanh tra của Cục Xuất bản được quyền xử phạt nhà xuất bản sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 119/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra của Cục Xuất bản như sau:

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra

...

2. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra cấp Sở, Trưởng đoàn thanh tra của Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

...

Theo đó, nhà xuất bản sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để minh họa trên xuất bản phẩm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền cao nhất là 10.000.000 đồng nên Trưởng đoàn thanh tra của Cục Xuất bản được quyền xử phạt nhà xuất bản này.

----------------------------

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất:

Công ty luật TNHH Ánh Kim

Địa chỉ: 80 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0358.867.786

--------------------------------

ÁNH KIM - UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU!

Chuyên tư vấn, tranh tụng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới:

Dân Sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, đất đai, bất động sản,..

luatanhkim.com

#luatanhkim

#congtyluatanhkim

#anhkimlawfirm

 

 

 

scroll to top

Icon contact 2