anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light035.815.1993

envelope-simple-light[email protected]

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH VÀ NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH?

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH VÀ NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH?

Câu hỏi: Anh H ở Hải Dương có câu hỏi gửi tới Luật sư Ánh Kim như sau:

Chào Luật sư, nhà tôi có thuê đất công ích của UBND xã. Luật sư cho tôi hỏi nếu mai sau đất của tôi bị nhà nước thu hồi thì có được bồi thường hay không? Và cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất?

Trả lời:

Chào bạn, liên quan đến vấn đề thắc mắc của bạn về thu hồi và đền bù bồi thường đất công ích, Luật sư Ánh Kim xin giải đáp như sau:

1.        Về thẩm quyền thu hồi đất công ích

Quy định về đất công ích hay đất công ích ở xã, phường, thị trấn được quy định tại Khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai 2013. Đất này có một số đặc điểm như:

Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.”

Ngoài ra tại Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai 2013:

“Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Như vậy, đất công ích tại xã, phường, thị trấn là loại đất có thể được cho thuê. Việc thuê loại đất này chỉ có thời hạn nhất định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi loại đất này.

2.      Bồi thường khi thu hồi đất công ích như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 76, Điều 82 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất công ích tại xã, phường, thị trấn là loại đất khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường về đất.Tuy không được đền bù bồi thường về đất nhưng khi thu hồi đất công ích tại xã, phường, thị trấn thì người sử dụng đất được chi trả các khoản sau đây:

Một là, khoản hỗ trợ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

=> Mức hỗ trợ cao nhất khi thu hồi đất công ích có thể bằng mức bồi thường theo quy định và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quyết định.

Hai là, được đền bù chi phí đầu tư vào đất còn lại

Chi phí này cụ thể gồm có:

+ Chi phí san lấp mặt bằng đối với thửa đất công ích;

+ Chi phí người sử dụng đất thực hiện cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, hoặc thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực;

+ Người sử dụng đất cũng được bồi thường các chi phí khác có liên quan mà đã thực hiện đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Ba là, đền bù bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi trên đất

Cây trồng, vật nuôi được tạo lập hợp pháp trên đất công ích thì căn cứ theo Điều 90 Luật Đất đai 2013, chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi trên đất còn nhận được khoản đền bù bồi thường tương ứng theo quy định pháp luật. Cách bồi thường có thể là theo giá tương ứng với việc phải thu hoạch cây trồng, vật nuôi sớm hoặc chi phí di dời cây trồng, vật nuôi đến nơi mới.

Tùy thuộc Quyết định của từng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất công ích mà mức phí và cách thức đền bù bồi thường có sự khác biệt.

Kết luận: Khi thu hồi đất công ích tại xã, phường, thị trấn thì người sử dụng đất không được đền bù, bồi thường về đất nhưng sẽ được nhận khoản đền bù chi phí đầu tư vào đất còn lại, đền bù về cây trồng vật nuôi trên đất, đồng thời,  được nhận các khoản hỗ trợ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất:

Công ty luật TNHH Ánh Kim
Địa chỉ: 80 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 035.815.1993
--------------------------------
???????? ÁNH KIM - UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU!????????
???? Chuyên tư vấn, tranh tụng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới:
???? Dân Sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, đất đai, bất động sản,..

 

 

scroll to top

Icon contact 2